Workshop improvizácie – Keith Rowe: Vertikálnosť a čakanie

Dátum: 28/11 STREDA
Čas: 11:00-17:00
Miesto: Hopkirk, Karpatská 2, 1. poschodie vľavo
Kapacita: 10

Workshop zameraný na voľnú skupinovú improvizáciu. „Vertikálnosť a čakanie“ sú svojím spôsobom prepojené, jedno môžeme považovať za rozšírenie druhého. Spája ich otázka „absorbovania“, čo môže znamenať hranie takým spôsobom, že absorbujeme jeden pokus predtým, než sa pohneme k ďalšiemu, učíme sa „čakať“ na umiestnenie zvukov s vertikálnym zreteľom, skúmajúc známe rozlíšenie „hudby v čase / hudby ako času“.

Účastníci by si mali priniesť svoje nástroje (a zosilňovače, ak treba), aby sme si mohli vyskúšať tieto aspekty hrania. Budeme tiež počúvať nahrávky príkladov vertikálnosti a čakania.

Len pre registrovaných účastníkov.

Keith Rowe (1940) je anglický priekopník voľnej improvizácie na „tabletop“ gitare a maliar, zakladajúci člen vplyvných skupín AMM v polovici 60. rokov a M.I.M.E.O. Je považovaný za krstného otca elektroakustickej improvizácie s množstvom nahrávok na značke Erstwhile Records.

Len pre registrovaných účastníkov.
Registrácia: https://goo.gl/Q6hA3W