Jung An Tagen

Kryštalicky čisté polyrytmy vyskladané do precíznej štruktúry. Transcendentálny rituál v kulisách brutalistickej architektúry. Rakúsky elektronik nadväzuje na estetiku abstraktných textúr kolegov Thomasa Brinkmanna, Floriana Heckera a Marka Fella z viedenského vydavateľstva Editions Mego. Vo svojej verzii molekulárneho hypnotizmu dokáže podobne výrazne prepájať rafinované podoby elektronickej kompozície s nepredvídateľnou animálnosťou a pudovou repetíciou. Album Agent Im Objekt demoluje všetky mantinely medzi živelnosťou techna a sterilnosťou konceptuálnej elektroniky a zbavuje ich tak otravných stereotypov. Výsledný extatický efekt navyše umocňuje audiovizuálna performance, prvýkrát uvedená na tohtoročnom viedenskom festivale Hyperreality.
Koncert je súčasťou spolupráce s medzinárodnou sieťou SHAPE Platform for Innovative Music and Audiovisual Art, spolufinancovanej EU programom Kreatívna Európa, a s rakúskym festivalom Musikprotokoll.