Caterina Barbieri

Album Patterns Of Consciousness talianskej skladateľky a hudobníčky Cateriny Barbieri patrí nepochybne medzi jednu z najpozoruhodnejších nahrávok minulého roka, a to nielen podľa výročných rebríčkov časopisov od The WIRE po FACT. Tak ako aj na aktuálnej novinke Born Again In The Voltage Barbieri s pomocou modulárneho syntetizátora Buchla vyzlieka zvuk z jeho kultúrnych, spoločensko-politických a iných konotácií s jasným cieľom vyťažiť čo najviac zo samej podstaty veci – z potenciálne hypnotických efektov psycho-akustickej repetície na ľudskú myseľ. Minimalizmom a indickou tradíciou podložený algoritmický prístup ku kompozícii a striktne pragmatický prístup k sekvenciám vyúsťujú do prekvapivo organických, takmer hmatateľných zvukových obrazcov, ktoré sama nazýva “ecstatic computation”. Fascinujúce živé modulovanie šedej kôry mozgovej prostredníctvom selektívnej hry s elektrinou.