Festival NEXT 2018 sa uskutočí s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, programu EU Kreatívna Európa, Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, SOZA a grantovej schémy Hl. mesta Bratislavy Ars Bratislavensis. 

Podpora a partneri
Mediálni partneri