Shitney

Medzinárodné trio Shitney, teda Maria Faust, Katrine Amsler a Qarin Wikström, oprašuje improvizovanú hudbu a jazz od elitárstva, skostnatenosti a do seba zahľadenej škrobenosti. Ich trefná a zároveň autentická kritika maskulinity je postavená na bohatých skúsenostiach zo svetovej impro scény. Hravú infantilnosť dopĺňa fosforeskujúci noise, z abstraktných saxofónových sól sa vynárajú hlasy astrálnej armády, tlačidlá vesmírnej lode chaoticky pípajú. Organické sa pod tlakom zlieva so syntetickým. Posledná kontrola srdcového tepu. Toto nie je mierová misia. Žiadne osídľovanie Venuše. Pripravte sa na priamy dobyvačný let na Saturn.