Nina Pixel

Nina Pixel, stojaca za projektom Black Acid, rozpráva príbehy siahajúce za hranice rituálnych rytmov zaslučkovaných v nekonečných zvukových krajinách a špinavého temného techna. Často využíva vlastné zážitky, emócie a pocity zmiešané s nahrávkami, nástrojmi z odpadu, na ktorých nevie hrať, iné nástroje, na ktorých nevie hrať správne alebo tradičným spôsobom, aby vytvorila demonštráciu organickej krásy nedokonalého života. Jej performancie balansujú medzi koncertom a DJ-ingom, samplovaním, slučkovaním a cítením, často pracujúc s rôznymi témami ako leitmotívmi pre každý set.
Nové dielo pre 15.3-kanálový zvukový surround systém ‘The Pentacle’ vzniklo na základe spoločnej objednávky festivalu Sonic Acts a A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.