NEXTalks: Rosa Menkman, Pierre-Luc Lecours

30/11 PIATOK, 17:00-18:00, A4

Dve prezentácie umelcov tohtoročného festivalu: holandská vizuálna umelkyňa Rosa Menkman a kanadský skladateľ a hudobník Pierre-Luc Lecours budú hovoriť o svojich projektoch.

Holandská umelkyňa, teoretička a kurátorka Rosa Menkman prednáša nové médiá na Kunsthochschule v Kasseli. Vo svojej tvorbe vytvára virtuálne svety, nahliada pod pokrievku algoritmov tvoriacich našu súčasnosť a vyhľadáva výsledky nehôd v digitálnych vizuálnych médiách. Záľubu vo fenoméne glitchu zdieľa aj so slovenským zvukovým inovátorom Bolkom, absolventom hágskeho Institute of Sonology, s ktorým teraz spolupracuje po prvýkrát. O krok ďalej v duchu Rosinho manifestu Vernacular of File Formats. Ich nové spoločné dielo vzniklo na objednávku A4 v spolupráci s festivalom Elevate v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa.

Kanadský umelec a skladateľ Pierre-Luc Lecours je autorom a spoluautorom inovatívnych multimediálnych projektov. Na NEXTe spolu s ním vystúpi Alexis Langevin-Tétrault so spoločnou audiovizuálnou performance: DATANOISE skúma interakciu medzi gestom, zvukom, svetlom a priestorom, ktorá graduje do extrémneho fyzického zážitku pre všetky zmysly. Pomocou spojenia svetelného dizajnu, videoprojekcie a manipulácie s vlastnoručne zostrojenými nástrojmi-objektmi reagujú na všadeprítomný informačný smog a jeho imerzívny efekt, pred ktorým niet úkrytu.