Fedde ten Berge

Holandský zvukový umelec, ktorý spája sound art a mulidisciplinárny prístup do strhujúceho celku, momentálne pôsobí v legendárnom amsterdamskom štúdiu STEIM ako umelecký koordinátor. Ako pedagóg tiež vyučuje na miestnom konzervatóriu dizajn elektronických nástrojov, prácu so senzormi a programovanie. Vo svojej interaktívnej tvorbe Fedde nabáda publikum opustiť svoju komfortnú zónu vzdialeného pozorovateľa a prevziať do veľkej miery zodpovednosť za zážitok z diela. Okrem interaktívnych zvukových inštalácií a objektov je s Jessem Meijerom tiež spolutvorcom unikátneho 15.3-kanálového surround systému “The Pentacle”.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.