Diskusia: CD / LP / Streaming?

Panelová diskusia Fondu na podporu umenia s hudobnými vydavateľmi

28/11 STREDA, 16:00-18:00, A4

Moderátor: Maroš Hečko
Diskutujúci: Jana Lokšenincová (Slnko Records), Robert Pospiš (Real Music House), Ján Sudzina (Hevhetia), Róbert Špoták (Fond na podporu umenia)

Diskusia o stave vydávania hudobných nahrávok na Slovensku v rámci prípravy Stratégie Fondu na podporu umenia 2020-2025 (trendy u nás a v zahraničí, výhody/nevýhody fyzických nosičov a digitálnej distribúcie, záujem o vydávanú slovenskú hudbu, dostupnosť, predaj, propagácia, marketing a zahraničná prezentácia, koprodukcie).