Alexis Langevin-Tétrault + Pierre-Luc Lecours: DATANOISE

Kanadský laboratórny spektákel DATANOISE skúma interakciu medzi gestom, zvukom, svetlom a priestorom, ktorá graduje do extrémneho fyzického zážitku pre všetky zmysly. Pomocou spojenia svetelného dizajnu, videoprojekcie a manipulácie s vlastnoručne zostrojenými nástrojmi-objektmi reagujú na všadeprítomný informačný smog a jeho imerzívny efekt, pred ktorým niet úkrytu. Zvuk balansujúci na hrane technologického optimizmu, elektrizujúcej kontemplácie a chaotických explózií stimuluje poslucháča kriticky prehodnotiť základné otázky súčasnosti.